Vuoden Liikuntatuote -kilpailun säännöt

Kilpailun järjestäjä
Vuoden Liikuntatuote -kilpailun oikeudet omistaa ja pääjärjestäjänä on Fineti Oy. Kilpailu järjestetään vuosittain.

Kilpailun tavoite
Vuoden Liikuntatuote -kilpailun tavoitteena on mm:
- nostaa liikunta- ja hyvinvointialan tuotekehityksen tasoa
- nostaa esille alan parhaita tuotteita ja palveluja
- tukea liikunta- ja hyvinvointialan uutuustuotteiden sekä -palvelujen tunnettuutta

Kilpailun sarjat
Vuoden Liikuntatuote -kilpailussa on kolme sarjaa:
- Vuoden kotimainen liikuntatuote
- Vuoden ulkomainen liikuntatuote
- Vuoden Liikuntatuote, palvelut ja konseptit Lisäksi kilpailussa jaetaan palkinnot
- Vuoden Liikuntatuote, yleisön suosikki
- Vuoden Liikuntatuote, median suosikki
- vuosittain voidaan jakaa myös erikoispalkintoja
Työvaliokunnalla ja tuomaristolla on oikeus muuttaa sarjajakoa, esimerkiksi ilmoittautumistilanteesta johtuen tai toimialan kehittyessä.

Kilpailuun hyväksyttävät tuotteet
Vuoden Liikuntatuote -kilpailuun hyväksytään kuluvan kalenterivuoden aikana julkistetut / julkistettavat liikunta-, hyvinvointi- ja elintarvikealalle suunnatut tuotteet, elintarvikkeet, palvelut tai tapahtumat.

Uutuustuotteeksi katsotaan tuote/palvelu/elintarvike/tapahtuma, jonka yritys on tuonut/tuo Suomen markkinoille kuluvaa vuotta 1.1. – 30.12. välisenä aikana.

Uutuuksiksi katsotaan myös tuotteet/palvelut/elintarvike/tapahtuma, jotka ovat olleet jo aiemmin markkinoilla, mutta joihin on tehty huomattavia esimerkiksi muotoiluun, ominaisuuksiin, sisältöön, ohjelmistoon, valmistukseen tai pakkaukseen liittyviä muutoksia tai joita markkinoidaan uudella tavalla.

Tuomariston kokoonpano
Kilpailun järjestäjä kutsuu tuomaristoon liikunta-alan ammattilaisia, yhteiskuntavaikuttajia, kuluttajia ja kaupan edustajia. Tuomariston sihteeri on Fineti Oy:Stä. Sihteerillä ei ole tuomaristossa äänioikeutta. Kilpailun järjestäjällä on vuosittain oikeus tarkistaa tuomariston kokoonpanoa.

Valinnat
Yritykset ilmoittavat tuotteensa kilpailuun viimeistään lokakuussa (myös näytetuotteet tulee olla perillä). Tarkka ajankohta ilmoitetaan vuosittain erikseen. Yritys voi ottaa osaa kilpailuun vuosittain vain yhdellä tuotteella. Mikäli yritys edustaa useampaa tuotemerkkiä, on yrityksen mahdollista ilmoittaa kilpailuun tuotemerkkikohtaisesti yksi tuote.

Työvaliokunta valitsee yritysten esityksistä enintään viisi tuotetta / palvelua / sarja Vuoden Liikuntatuota kandidaateiski. Kandidaattituotteita valitaan yhteensä viisi kappaletta kategoriakohtaisesti. Yleisön suosikki valitaan yleisöäänestyksen perusteella kandidaattituotteista. Tuomaristo voi jakaa omalla päätöksellä erityispalkintoja.

Tuomaristo valitsee kandidaattituotteista seuraavan vuoden alussa Vuoden Liikuntatuotteet. Lisäksi tuomaristo voi halutessaan myöntää enintään kuusi (2/sarja) kunniamainintaa.

Valintaperusteet
Voittajien valinnassa tuomaristo arvioi mm. seuraavia asioita:
- tuoteinnovaation uutuusarvo
- tuotteen kaupallistamismahdollisuudet
- tuotteen mielikuvat ja laatu
- tuotteen käytettävyys

Ilmoittautuminen Vuoden Liikuntatuote -kilpailuun osallistutaan kilpailulomakkeella ja samassa yhteydessä lähetetään myös mahdollinen mallituote (mielellään vähintään 2 kpl), mikäli tuote on ominaisuudeltaan sellainen, että sen lähettäminen on mahdotonta. On hyvä liittää kilpailulomakkeen mukaan enintään 10 erilaista tuotevalokuvaa ja/tai esittely-dvd.
Suosittelemme myös videomateriaalin käyttöä tuotteen esittelyssä.

Kilpailuesitykset tulee olla perillä 25.10.2016 klo 16:00 mennessä. Osallistumisilmoituksen tekee tuotteen valmistajayritys, maahantuoja tai palvelua tarjoava yritys.

Osallistumismaksu
Kilpailussa ei ole osallistumismaksua.

Voittajien julkistaminen ja palkitseminen
Vuoden Liikuntatuote kandidaatit julkaistaan marraskuussa.

Tämän jälkeen finalistiyritykset voivat käyttää markkinoinnissaan Vuoden Liikuntatuote kandidaatti –tuotemerkkiä.

Voittajat
Vuoden Liikuntatuotteet 2016 julkistetaan alkuvuodesta 2017. Tämän jälkeen voittajatuotteet voivat käyttää markkinoinnissaan tunnusta Vuoden Liikuntatuote. Yleisöäänestyksen voittaja voi käyttää markkinoinnissaan tunnusta Vuoden Liikuntatuote 2016 yleisön suosikki. Kilpailun järjestäjällä on oikeus kieltää yrityksiä käyttämästä tunnusta, mikäli tunnusta käytetään väärin tai sopimattomissa yhteyksissä.

© Vuoden Liikuntatuote -kilpailu